Elektroniczna książka służby

Nowoczesny system umożliwiający automatyzację i monitorowanie procesów związanych z przebiegiem pracy pracowników sużb ochrony oraz stanu bezpieczeństwa obiektu i realizacji procedur z nim powiązanych.

Korzyści i zalety

optymalizacja procesów związanych z pełnieniem służby ochrony,

łatwy i szybki sposób monitorowania procesów ochrony,

elektroniczna archiwizacja,

łatwość obsługi systemu dla osób nadzorujących,

łatwość obsługi systemu dla osób nadzorujących,

możliwość integracji z innymi systemami,

redukcja kosztów związanych z ochroną obiektu

Potrzebujesz więcej informacji?